<b>Wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego dotyczącego renowacji zespołu dawnej kolegiaty prymasowskiej w Łowiczu</b>

8 KWIETNIA 2008
admin
Diecezja Łowicka informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie projektu architektoniczno – budowlanego dotyczącego renowacji zespołu dawnej kolegiaty prymasowskiej w Łowiczu wybrana została oferta.

W celu zapoznania się z wynikami proszę kliknąć TUTAJ.

Podobne