Wielka radość w rawskiej Farze

23 STYCZNIA 2017
admin

Dzięki tej decyzji już prowadzone prace (będące na finiszu roboty przy więźbie i pokryciu blachą miedzianą) oraz te planowane na najbliższa przyszłość zostaną dofinansowane kwotą prawie 15 mln. Te unijne środki pozwolą parafii przeprowadzić kompleksową rewitalizację pojezuickiego zespołu obiektów.

Mające prawie 400 lat kościół i kolegium są bowiem bardzo cenne ze względu na zachowanie pomimo upływu tylu lat swojego pierwotnego stylu i wyposażenie wnętrza. Także poczet osób związanych z tymi obiektami podkreśla ich szczególną wagę. Tu bowiem przebywał podczas studiów w jezuickim kolegium ostatnio kanonizowany św. o. Stanisław Paczyński czy Jan Chryzostom Pasek pamiętnikarz epoki baroku.

Obecnie kościół wraz z kolegium wymagają gruntownego remontu, który z jednej strony przywróci im pierwotny blask a z drugiej poprzez prace modernizacyjne pozwoli na podjecie szerszych działań kulturalnych. Oprócz sal, które powstaną dla potrzeb Centrum Spotkań i Dialogu na poddaszu i w stylowych piwnicach zostanie otwarte muzeum i punkt widokowy na dzwonnicy. Krypty kościoła kryjące w sobie bardzo dobrze zachowane pochówki sprzed wieków a dotąd szczelnie zamknięte zostaną wyremontowane pod kątem ich udostępnienia. Tam też powstanie kaplica dusz czyśćcowych.

Realizacja całego projektu złożonego do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi będzie kosztowała prawie 22 mln. Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia NMP szuka innych źródeł, które pomogą w zbilansowaniu wkładu własnego w wysokości 7 mln PLN. Pozwoli to zrealizować już podjęte i planowane prace. W tym celu złożone zostały także wnioski do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ze względu na niebezpieczeństwo zawalenia się dachu w ramach zgłoszonego projektu zostały podjęte w czerwcu ubiegłego roku prace nad wymianą i remontem więźby oraz nad nowym pokryciem z blachy miedzianej. Aktualnie te prace są już prawie na ukończeniu. Dzięki temu obiekty są już zabezpieczone i dostosowane do podjęcia prac modernizacyjnych. Jak powiedział ks. Bogumił Karp, miejscowy proboszcz: „cała wspólnota parafialna angażuje się na różne sposoby, aby zdobywać potrzebne środki”. Parafianie bowiem są przekonani, że nie można zaniedbać okazji, jaką dają otrzymane środki unijne, aby po wiekach dokonać tak gruntownego remontu, który pozwoli przekazać te historyczne budowle następnym pokoleniom.

W środę (18 stycznia) o 14.00 w budynku parafialnym odbyła się specjalna konferencja prasowa podczas, której Marszałek Województwa Łódzkiego pan Dariusz Klimczak poinformował o podjętej przez Zarząd Województwa w poniedziałek uchwale Ksiądz Proboszcz Bogumił Karp podziękował Panu Bogu ale też i wszystkim tym, którzy wspierali nasze działania na rzecz takiego finału. Dziękując podkreślił bardzo ważną pomoc jaką parafia otrzymała od każdego z zaproszonych gości jak i ze strony obecnych przedstawicieli mediów a przede wszystkim naszych parafian i mieszkańców Rawy Maz., którzy modlitwa i swoimi apelami do decydentów wpłynęli na taki pomyślny finał. Nie było łatwym osiągnięcie tego sukcesu gdyż jak podkreślił uczestniczący w konferencji Prezydent Skierniewic Eugeniusz Góraj jest rzadkością, aby podobne protesty kończyły się pozytywnym rozstrzygnięciem. Nasz projekt wpisuje się również w działania rewitalizacyjne miasta. Mówił o nich, Burmistrz Rawy Mazowieckiej Dariusz Misztal podkreślając fakt, iż wkrótce miasto będzie składało wniosek w tej sprawie. Dodał, iż także parafia ewangelicka przygotowuje się do podobnej rewitalizacji. Gdyby te dwa projekty wspólnie z naszym już zaakceptowanym zostały przyjęte i zrealizowane to nasze miasto stałoby się wspaniałą wizytówka regionu a przede wszystkim radością i dumą mieszkańców.

Deo gratias za ten wspaniały dar a dobrym ludziom wielkie podziękowanie i uznanie.

ks. Bogumił Karp

Podobne