Węzełkowy jubileusz

18 CZERWCA 2013
admin

Z tej okazji w parafii św. Jakuba Apostoła uroczystej Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks. Artur Stań, który z grupą był związany przed wstąpieniem do seminarium. Słowo Boże wygłosił ks. Stanisław Smolarek, obecny opiekun grupy. O oprawę muzyczną Eucharystii zadbali dawni i obecni animatorzy. W procesję z darami zaangażowały się osoby niepełnosprawne. Podczas srebrnego jubileuszu trójka dzieci obchodziła rocznicę I Komunii Świętej. Z tej okazji każde z nich otrzymało Pismo Święte. Na zakończenie Mszy św. na ręce Doroty Jarczyk, pierwszej animatorki wspólnoty, złożone zostały podziękowania dla byłych animatorów.

– Fakt, że pamiętano o nas, wzruszył mnie tak, że nie mogłam opanować łez – mówi D. Jarczyk. – Ta wspólnota, która na początku była przez nas nazywana „Grupką Dzieciową”, była dla mnie i tamtejszych animatorów czasem wzrostu i umacniania się naszej wiary. Przez obcowanie z osobami niepełnosprawnymi uczyliśmy się bezinteresownej miłości. Dziś mam dwa powody do radości. Pierwszym jest fakt, że nie brakuje w grupie młodych osób, które kontynuują to, co zapoczątkowaliśmy. Drugim jest to, że na Mszę św. jubileuszową przyszło tak wielu dawnych animatorów i osób, które wspólnotę tworzyły od samego początku.

Podczas Eucharystii szczególne podziękowania zostały skierowane wobec sponsorów i darczyńców. Każdy z nich otrzymał pamiątkową statuetkę. Uroczystości w kościele zakończyła prezentacja multimedialna ukazująca historię grupy. Poza zdjęciami z wspólnych wyjazdów, rekolekcji i spotkań, przypomniała ona także wszystkich kapłanów będących opiekunami grupy, zaczynając od ks. Roberta Kwatka, który stał u jej początku. Jak przystało na okrągły jubileusz, po Mszy św. wszyscy zostali zaproszeni do salki w ogrodzie, gdzie przy wielkim jubileuszowym torcie, ciastach i lodach wspominano dawne czasy.

Tekst i zdjęcia dzięki uprzejmości redakcji „Gościa Niedzielnego”.

Podobne