Programy i podręczniki do nauczania religii rzymskokatolickiej obowiązujące w Diecezji łowickiej w roku szkolnym 2022/2023

6 MAJA 2020
ks. Roman Sękalski

L. dz. 475/2020

Łowicz, dnia 01 lipca 2022 roku

Czcigodni Księża Proboszczowie,

Szanowni Państwo, Nauczyciele religii,

Po przeprowadzeniu konsultacji z wieloma Katechetami, którzy pozytywnie zarekomendowali materiały opracowane przez kieleckie wydawnictwo JEDNOŚĆ, Ksiądz Biskup Andrzej Franciszek Dziuba, podjął decyzję, że od roku szkolnego 2020/2021 Diecezja Łowicka rezygnuje z dotychczasowych programów i podręczników do nauczania religii z Wydawnictwa św. Wojciecha w Poznaniu oraz Wydawnictwa WAM w Krakowie.

W związku z powyższym, Wydział Nauki Katolickiej Kurii Diecezjalnej Łowickiej w Łowiczu informuje, że decyzją Biskupa Ordynariusza, od  roku szkolnego 2020/2021 jedynymi obowiązującymi programami i podręcznikami do nauczania religii w szkołach na terenie naszej diecezji będą opracowane w Wydawnictwie JEDNOŚĆ w Kielcach.

Szczegółowe informacje o programach i podręcznikach z Wydawnictwa JEDNOŚĆ w Kielcach dostępne są na stronie diecezji łowickiej w zakładce Wydziału Nauki Katolickiej oraz na stronie wydawnictwa pod następującym linkiem: https://www.jednosc.com.pl/strefakatechety/266/aktualne-programy-i-podreczniki.

Warto nadmienić, że nie bez znaczenia pozostaje fakt zakupu podręczników po preferencyjnych cenach z tytułu obowiązywania w przyszłości jednego wydawnictwa w całej diecezji łowickiej.

 

 

Z wyrazami szacunku

WIKARIUSZ BISKUPI

Ks. prał. Sławomir Sobierajski

Podobne