Uroczyste wprowadzenie relikwii św. Aleksego w Tumie

7 LIPCA 2016
admin

Tylko dwie parafie w Polsce posiadają relikwie św. Aleksego. Jedną z nich od 17 lipca będzie Tum łęczycki. Relikwie św. Aleksego do parafii tumskiej staraniem ks. Bp Andrzeja F. Dziuby i proboszcza ks. Piotra Nowaka zostały sprowadzone 9 marca 2016 r. Podczas Mszy św. w klasztorze Sióstr Wizytek – Zakonu Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Warszawie, Matka Przełożona s. Joanna Chrzest w obecności o. Gabriela Bartoszewskiego OFM Cap oraz proboszcza tumskiego i Rady Parafialnej przekazała wspólnocie parafialnej relikwie pierwszego stopnia św. Aleksego Bożego, wyznawcy.

Uroczyste wprowadzenie nastąpi 17 lipca 2016 r. (dzień odpustu parafialnego) w 1605 r. śmierci świętego. Można domniemywać, że po 541 latach (1475 r. pożar kolegiaty) relikwie wracają do świątyni, miejsca, które było dla nich przeznaczone.

Patronat:
• Patron nędzarzy, pielgrzymów, żebraków.
• Patron rybaków.
• Ma za zadanie chronić ludzi podczas klęsk żywiołowych np.: suszy, trzęsienia ziemi a także rozmaitych plag i epidemii.
• Modlitwa do niego ma pomóc wkroczyć na drogę świętości, wyzbyć się wszelakich pokus oraz nauczyć cierpliwości.
• Św. Aleksy jest także patronem zakonów rodzinnych, takich jak: siostry aleksjanki i bracia aleksjanie.

Aleksy jako postać średniowiecza:
• Zwłoki Aleksego, złożone w kościele św. Bonifacego nie ulegały rozkładowi, co stwierdzono w 1216 roku. Wyraźnie przyczyniło się to do wzrostu kultu tej postaci w owym czasie.
• Popularność Aleksego znalazł odzwierciedlenie w średniowiecznej literaturze i sztuce scenicznej, głównie w Europie oraz w północnej Afryce.
• Poemat o św. Aleksym uznany jest za jeden z najstarszych zabytków językowych Francji.
• Postać św. Aleksego jest także bohaterem tekstów niemieckich i polskich. Potwierdzeniem jest „Legenda o św. Aleksym”, utworzona w XV wieku.
• W Awentynie- prawdopodobnym miejscu domu rodzinnego Aleksego, został wzniesiony klasztor benedyktynów oraz bazylika pod jego wezwaniem.
• Na terenie Polski św. Aleksy jest szczególnie czczony w Tumie Łęczyckim i w Płocku. (w tych miejscach są relikwie)

ks. Piotr Nowak
Proboszcz Parafii

Podobne