TYDZIEŃ MODLITW O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN W DIECEZJI ŁOWICKIEJ 18-25 stycznia 2009

19 STYCZNIA 2009
admin

PROGRAM TYGODNIA MODLITW O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN W DIECEZJI ŁOWICKIEJ:

Sobota 24 stycznia 2009, godz. 17.00
Nabożeństwo ekumeniczne w par. św. Marcina, biskupa

Homilię wygłosi pastor Artur Woltman, proboszcz parafii ewangelicko – augsburskiej w Płocku i Kutnie, oraz filoału w Łowiczu

Niedziela 18 stycznia, godz. 11.30
Msza święta inaugurująca Tydzień Ekumeniczny w Kościele św. Leonarda w Łowiczu
Homilię wygłosi ks. Andrzej Luter, referent ekumeniczny diecezji łowickiej

Od 19 stycznia do 25 stycznia na wszystkich Mszach świętych w Kościele św. Leonarda w Łowiczu – Liturgia Godzin oparta będzie na czytaniach biblijnych ustalonych przez Radę ds. Ekumenizmu Episkopatu Polski i Polską Radę Ekumeniczną

NABOŻEŃSTWA EKUMNEICZNE W ŻYRARDOWIE

Niedziela 18 stycznia, godz. 11.00
Kościół pw. Wniebowstąpienia Pańskiego
Homilię wygłosi pastor Waldemar Radacz z Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego

Wtorek 20 stycznia, godz. 17.00
Kościół pw. Matki Bożej Pocieszenia
Homilię wygłosi ks. Zdzisław Madzio

Niedziela 25 stycznia, godz. 10.30
Kaplica Ewangelicko – Augsburska
Homilię wygłosi ks. Adam Bednarczyk

NABOŻEŃSTWO CENTARLANE TYGODNIA W ŁOWICZU

Piątek 23 stycznia, godz. 17.00
Kaplica Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu
Homilię wygłosi ks. Tadeusz Jelinek z Kościoła Ewangelicko – Reformowanego

ZAKOŃCZENIE TYGODNIA EKUMENICZNEGO W DIECEZJI ŁOWICKIEJ
Niedziela 25 stycznia, godz. 18.00
Katedra pw. Wniebowzięcia NMP w Łowiczu
Homilię wygłosi ks. Andrzej Luter, diecezjalny referent ekumeniczny

Podobne