Święcenia prezbiteratu

2 CZERWCA 2018
ks. Łukasz Antczak

W sobotni poranek 2 czerwca w bazylice katedralnej obyły się święcenia kapłańskie. Głównym szafarzem święceń był ks. Bp Andrzej F. Dziuba – Ordynariusz Diecezji a grono prezbiterium łowickiego powiększyło się o 6 kapłanów.

 

Po kliku latach formacji seminaryjnej  z rąk Biskupa Łowickiego święcenia przyjęli:

  • Ks. Adrian Mateusz Czerwiński z par. św. Andrzeja Ap. w Łęczycy
  • Ks. Jakub Aleksander Zakrzewski z par. św. Wawrzyńca w Sochaczewie
  • Ks. Bartłomiej Wojciech Borowski z par. archikatedralnej pw. Św. Stanisława Kostki w Łodzi
  • Ks. Jakub Kita z par. św. Wawrzyńca w Kutnie
  • Ks. Mateusz Adamski z par. św. Jakuba Ap. w Zdunach
  • Ks. Łukasz Michał Blados z par. Miłosierdzia Bożego w Skierniewicach.

Święcenia kapłańskie to zawsze wielka radość dla Kościoła Łowickiego, dlatego tak liczni byli zaproszeni goście – biskupi Wojciech i Józef, kapłani z diecezji łowickiej, łódzkiej i warszawskiej, rodziny, bliscy i przyjaciele neoprezbiterów.

 

Tekst i zdjęcia: ks. Łukasz Antczak

Zdjęcia: Janusz Szwarocki

Obrzęd święceń

Homilia ks. bpa Andrzeja F. Dziuby

Podobne