Spotkanie Księży Moderatorów

4 WRZEśNIA 2008
admin

Na
wstępie każdy z księży opowiedział o sytuacji duszpasterskiej w swojej
parafii, akcentując szczególnie sytuacje dotyczącą Oazy. Następnie
wszyscy kapłani wspólnie odmówili Nieszpory z rozważaniem i dzieleniem
się tekstem dotyczącym kapłaństwa. Ok godz. 21, tuż po zakończeniu
modlitwy omawiano bieżące sprawy organizacyjne dotyczące Ruchu
Światło-Życie w naszej diecezji, m.in. organizacja Dnia Wspólnoty w
Domaniewicach (21.09.2008), kurs animatora i comiesięczne spotkania
diakonii (2 sobota miesiąca – par. św. Stanisława w Skierniewicach),
planowanie Oazy Modlitwy, omówienie tegorocznego programu formacyjnego
kapłanów, dyskusja na temat pracy we wspólnotach.

Podobne