Spotkanie Dekanalnych Ojców Duchownych

28 LUTEGO 2022
Krzysztof Zwoliński

Dzisiaj o godz. 10:00 w budynku kurii diecezjalnej w Łowiczu rozpoczęło się spotkanie Dekanalnych Ojców Duchownych. Obrady rozpoczęto wspólną modlitwą, którą poprowadził diecezjalny ojciec duchowny ks. dr Grzegorz Cieślak. Następnie bp. Wojciech Osial, wprowadził zebranych w temat spotkania.

Kolejnym punktem obrad było przedstawienie przez ks. dr. Grzegorza Cieślaka tekstów roboczych Wytycznych dotyczących zadań dekanalnego ojca duchownego w diecezji łowickiej oraz Wytycznych dotyczących rekolekcji kapłańskich w diecezji łowickiej.

Następnie odbyła się dyskusja nad treścią omawianych dokumentów, która zakończyła się możliwością sformułowania wolnych wniosków.

Słowo podsumowania wygłosił biskup łowicki Andrzej F. Dziuba.

Spotkanie zakończyło się modlitwą i błogosławieństwem.

 

Tekst i zdjęcia: Krzysztof Zwoliński

Podobne