Sanktuaria

Obraz Matki Bożej Miłosiernej, koronowany 12 czerwca 2000 roku przez Józefa Kardynała Glempa i Biskupa Łowickiego Alojzego Orszulika.

Sanktuarium Krwi Chrystusa. Miasteczko służy szerzeniu kultu Krwi Chrystusa. Jest tu obecna całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu.

W kaplicy są przechowywane relikwie św. Kaspra de Bufalo, założyciela Zgromadzenia Misjonarzy krwi Chrystusa.

Obraz Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych i Matki Pięknej Miłości, koronowany 8 września 2000 roku przez Nuncjusza Apostolskiego, arcybiskupa Józefa Kowalczyka i Biskupa Łowickiego Alojzego Orszulika.

Obraz pochodzący z XVI lub XVII wieku Matki Bożej z Dzieciątkiem, zwany Matką Boża Giżycką, jest kopią słynnego wizerunku z Bazyliki Większej w  Rzymie, nazywanej Matką Bożą Śnieżną

XVII-wieczna kopia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, obraz koronowany 14 września 1975 roku przez Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

Obraz Matki Bożej Głuchowskiej wzorowany jest na wizerunku Matki Bożej Śnieżnej. W XVIII w. nałożono na obraz srebrne suknię i koronę.

Obraz Matki Bożej Niepokalanie Poczętej z XVII w. O cudach i kulcie obrazu świadczą liczne wota. Kult trwa do dnia dzisiejszego.

Sanktuarium św. Idziego. Kościół romański powstał około 1100 roku i jednym z najstarszych kościołów romańskich w Polsce.  Pielgrzymi wypraszają tu przede wszystkim dar potomstwa przez wstawiennictwo św. Idziego.

Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Łowickiej oraz Sanktuarium św. Wiktorii.

Od 1625 roku są obecne relikwie św. Wiktorii w Łowiczu. Od powstania Diecezji jest jej Współpatronką. Corocznie, 11 listopada przez całe miasto przechodzi procesja z relikwiami Świętej,  a na placu Starego Rynku udzielane jest błogosławieństwo jej relikwiami na cztery strony świata.

Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej. Figura została umieszczona w nowym kościele pobudowanym w latach 1994 – 1999. W dniu 13 maja 2000 r. Biskup Łowicki nową świątynię podniósł do godności Sanktuarium.

Sanktuarium św. Rodziny, wizerunek z 1674, koronowany 6 czerwca 1767 roku przez biskupa Ignacego Krasickiego.

Sanktuarium bł. o. Honorata Koźmińskiego. Ojcowie Kapucyni przybyli do Nowego Miasta w 1762 r. Tu umiera o. Honorat 16 grudnia 1916 r. W ołtarzu bocznym kościoła spoczywają relikwie Błogosławionego. Jest On współpatronem Diecezji Łowickiej.

Obraz Matki Bożej Częstochowskiej jest kopią z początku XVIII w., na który nałożona jest srebrna blacha trybowana.  Opiekę nad kościołem sprawują oo. Paulini.

To tutaj bł. o. Stanisław Papczyński  1673 założył zakon księży Marianów.

W modrzewiowym kościele zawieszono w roku 1744 obraz Niepokalanego Poczęcia NMP, pochodzący z kaplicy Karskich w Luboczy. Obraz ten otrzymał przedstawiciel rodziny od papieża Urbana VIII w Rzymie, gdzie zasłynął cudami.

Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia, gdzie w ołtarzu głównym jest powieszony obraz z XVII wieku Matki Bożej z Dzieciątkiem, ozdobiony srebrną i pozłacaną sukienką.

Pierwotny kościół był prowadzony przez oo. Augustianów aż do kasacji zakonu. Od 1938 r. opiekę nad świątynią sprawują oo. Pasjoniści.

Obraz XVI-wieczny Matki Bożej Suserskiej, koronowany 15 sierpnia 2014 roku przez Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskupa Stanisława Gądeckiego Metropolitę Poznańskiego i biskupa Andrzeja F. Dziubę, Biskupa Łowickiego

Sanktuarium św. Maksymiliana Marii Kolbego. W świątyni, która powstała w latach osiemdziesiątych, wierni oddają cześć licznym relikwiom m.in. św. O. Maksymiliana, św. Jana Pawła II.

Obok świątyni znajduje się replika bunkru głodowego św. O. Maksymiliana.

Figura Matki Bożej Niepokalanej (MB Jazłowiecka) koronowana 9 lipca 1939 roku przez Augusta Kardynała Hlonda.

Diecezjalne Sanktuarium św. Wojciecha. Archikolegiata w Tumie została pobudowana w latach 1141 – 1161. Dnia 22 kwietnia 1999 r. sprowadzono z Gniezna relikwie św. Wojciecha.

17 lipca 2016 r. uroczyście wprowadzono do świątyni relikwie św. Aleksego – współpatrona parafii.