Rozpoczęcie prac przy kryptach w Bazylice Katedralnej

30 CZERWCA 2015
admin

W poniedziałek 29 czerwca w obecności bp. Andrzeja F. Dziuby odbyło się symboliczne rozpoczęcie prac budowlanych w podziemiach katedry. Byli przy tym m.in. Wojciech Szygendowski, Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków, i Katarzyna Starecka, kierownik Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Skierniewicach, a także przedstawiciele władz miasta i powiatu oraz kurii łowickiej.

Był również Aleksander Piotrowski właściciel i pracownicy firmy AC Konserwacja Zabytków z Krakowa, która zajmie się realizacją projektu. Krakowska firma wykonywała już prace konserwatorskie w łowickiej bazylice podczas jej ostatniej renowacji.

Ks. Adam Matysiak, ekonom diecezjalny, przedstawił zakres planowanych prac. I etap ma zakończyć się w tym roku. Pozyskano na to 500 tys. zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W przyszłości planowane są również prace w nawie południowej. W obu nawach docelowo mają być wejścia do krypt. Ponadstumetrowe podziemne korytarze będą wentylowane. Projekt zakłada jak najmniejszą ingerencję w wygląd krypt.

Bp Dziuba poprowadził modlitwę w intencji prymasów, którzy spoczywają w katedrze – dawnej kolegiacie prymasowskiej.

– Jest chyba znakiem Opatrzności, że prace, które podejmujemy, wpiszą się w 1050. rocznicę chrztu Polski. Myślę, że będą wielkim darem dla miasta i regionu – mówił ordynariusz łowicki.

Modlono się również za pracowników, ich przełożonych, kierownika robót, inspektora nadzoru i wszystkich zaangażowanych w prace przy kryptach.

Tekst dzięki uprzejmości redakcji łowickiej „Gościa Niedzielnego”.

Podobne