Rocznica wizyty bł. Jana Pawła II w Łowiczu

28 MAJA 2013
admin

Czcigodni Bracia Kapłani,
Drogie Siostry Zakonne,
Drodzy Siostry i Bracia

,
Przed czternastu laty nasza Diecezja przeżywała szczególne wydarzenie jakim była wizyta pasterska papieża Jana Pawła II. Msza święta pod przewodnictwem Papieża zgromadziła pragnących umocnienia wiary przez Następcę św. Piotra. Wspomnienie tego dnia jest co roku szczególną okazją dziękczynienia Bogu za dar posługi Papieża – Polaka.
Obchodzimy Rok Wiary w którym w szczególny sposób chcemy szukać wzorów ludzi głębokiej wiary, którzy ukazaliby nam jak nią na co dzień żyć i świadczyć o niej wobec innych. Takim człowiekiem jest dla nas bł. Jan Paweł II. To właśnie w Łowiczu jako świadek wiary zachęcał nas do troski o jej rozwój na każdym etapie naszego życia. To zadanie, które stoi przed nami jest wspierane, jak ufamy, Jego wstawiennictwem. Chcemy dbać o ten wielki dar, chcemy tak jak nasi przodkowie, jak przypomniał to w homilii bł. Jan Paweł II, „zawsze niezmiennie trwać przy Chrystusie i Jego Kościele”. Dlatego zgromadźmy się jak najliczniej w Łowiczu na wspólnej modlitwie w XIV Rocznicę Pielgrzymki Papieskiej.

Serdecznie zapraszam Wszystkich do wzięcia udziału w tym wielkim święcie dziękczynienia w piątek 14 czerwca br. o godzinie 19:00. Nasze modlitewne spotkanie odbędzie się na placu celebry papieskiej. Chcemy sprawując w tym szczególnym miejscu Mszę świętą dziękować za dar obecności wśród nas bł. Jana Pawła II i prosić przez Jego wstawiennictwo o łaskę silnej i głębokiej wiary.

Niech nasza obecność tego dnia w Łowiczu będzie znakiem pamięci o Papieżu, który był pośród nas i dziękczynienia za całą jego posługę.

+ Andrzej F. Dziuba

Podobne