Relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Szczukach

20 PAźDZIERNIKA 2014
admin

W kazaniu wygłoszonym przez ks. prał. Wiesława Wasińskiego (proboszcz z Wysokienic – kolega kursowy ks. Popiełuszki) usłyszeliśmy wiele ciekawych wydarzeń z życia, zarówno seminaryjnego, jak i trudnego czasu w kleryckiej jednostce wojskowej.

W Uroczystości prócz parafian i pielgrzymów udział wzięli przedstawiciele Kuratorium Oświaty, Władze Miasta i Gminy Biała Rawska, Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych z Gminy Biała Rawska i inni.

Szkoła Podstawowa w Chodnowie (w parafii Szczuki) obchodzi w tym roku szkolnym 20-lecie nadania imienia ks. Jerzego Popiełuszki. Było to więc także święto szkoły, której społeczność wzięła czynny udział w Eucharystii.

Dokonało się to wszystko w wyjątkowym czasie: w 30 rocznicę śmierci (+1984) tego kapłana i męczennika, w roku ogłoszenia bł. ks. Jerzego Patronem przed Bogiem członków Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, w miesiąc po rozpoczęciu we Francji procesu w sprawie cudu za wstawiennictwem błogosławionego – wstępu do kanonizacji, oraz w roku szkolnym dwudziestolecia nadania Szkole Podstawowej w Chodnowie zaszczytnego imienia ks. Jerzego Popiełuszki

ks. Zdzisław Madzio
Zdjęcia dzięki uprzejmości redakcji łowickiej „Gościa Niedzielnego”

Podobne