Relacja z Oazy Modlitwy w Jesionce

10 LISTOPADA 2008
admin

Centralnym dniem była sobota, kiedy to Jesionkę odwiedził, zaproszony przez moderatora diecezjalnego Ruchu-Śwaitło-Życie ks. Grzegorza Gołębia, diakon Krzysztof Kralka, członek Katolickiej Kerygmatyczniej Szkoły Nowej Ewangelizacji.
Diakon Krzysztof wygłosił do Oazowiczów, zarówno tych młodszych jak i małżeństw z Domowego Kościoła, cykl konferencji na temat dzieła Nowej Ewangelizacji, do którego w 1983 roku podczas homilii wygłoszonej na Haitii, zaprosił nas wszystkich Sługa Boży Jan Paweł II.

Uczestnicy OM-u mogli dowiedzieć się, że Nowa Ewangelizacja to odważne i pełne radości głoszenie Jezusa Chrystusa światu z ?nowym zapałem?, ?nową metodą? i ?nową ekspresją?. Jako najlepszy środek ?czynienia uczniów? wskazany Oazowiczom został, oprócz modlitwy i zawierzenia wszelkich swoich działań Panu, kerygmat, czyli pierwsze, podstawowe głoszenie Dobrej Nowiny oparte na prawdach o: miłości Bożej, grzechu, zbawieniu, wierze i nawróceniu, Duchu Świętym i wspólnocie.

Diakon nie tylko słowem,ale przede wszystkim swoją postawą podkreślał, że wiara w Jezusa, życie z Nim i głoszenie Go jest źródłem ogromnej radości. Ostatnia z konferencji zakończyła się wezwaniem do ewangelizacji i praktycznymi wskazówkami gdzie i jak można się jej uczyć.

Opisane wyżej warsztaty ewangelizacyjne miały między innymi na celu zainicjować utworzenie Diecezjalnej Diakonii Ewanglizacji Ruchu Światło-Życie.

Podobne