Rada Kapłańska

16 LISTOPADA 2023
Krzysztof Zwoliński

Dzisiaj o godz. 10:00 w budynku kurii diecezjalnej w Łowiczu odbyło się spotkanie Rady Kapłańskiej.

Po modlitwie na rozpoczęcie ks. bp Andrzej F. Dziuba przekazał prowadzenie obrad ks. bp. Wojciechowi Osialowi. Następnie ks. Piotr Kaczmarek, sekretarz Rady, odczytał protokół z ostatniego posiedzenia. W dalszej kolejności zostały wygłoszone dwa referaty. Najpierw została przedstawiona kwestia funkcjonowania WSD Łowicz w ramach Wspólnoty Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Ks. Piotr Kaczmarek podzielił się z zebranymi refleksjami zebranymi w ramach dotychczasowej współpracy obu Seminariów. Wskazał pozytywy oraz wyzwania i trudności związane z tą nową sytuacją. Drugi referat zaprezentował ks. Sylwester Bernat, dyrektor WSD Łowicz. Ks. Bernat przedstawił realia funkcjonowania budynku Seminarium w Łowiczu, w którym od sierpnia br. podjęto wiele inicjatyw rekolekcyjno-formacyjnych. Następnie została podjęta dyskusja na przedstawione tematy. Zebrani księża dopytywali o różne sprawy, a także dzielili się propozycjami dotyczącymi funkcjonowania budynku WSD w nowej rzeczywistości oraz współpracy z archidiecezją warszawską w omawianym powyżej kontekście.

Po zakończeniu dyskusji bp Dziuba podsumował spotkanie.

Rada Kapłańska zakończyła się wspólną modlitwą.

Tekst: ks. Piotr Kaczmarek

zdjęcia: Krzysztof Zwoliński

Podobne