Przetarg – 24.10.2013 r.

24 PAźDZIERNIKA 2013
admin

Informacja dotycząca przetargu:

W związku z faktem, że Redan Biuro Projektowo Inżynierskie Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 69, 70-382 Szczecin w zakreślonym terminie nie podpisała umowy z przyczyn leżących po jej stronie, Zamawiający działając na podstawie art. 22 ust. 2 Regulaminu niniejszego przetargu dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert. Szczegóły znajdują się w skanie dokumentu z informacją dnia 19 listopada 2013 roku.

Krzysztof Błaszczyk


Diecezja Łowicka ogłasza przetarg na wykonanie: dokumentacji projektowej w oparciu o niezbędne badania, mającej na celu wykonanie ekspozycji istniejących krypt w Katedrze Łowickiej – Pomniku Historii, wraz z ich uporządkowaniem i konserwacją oraz udostępnieniem dla zwiedzających (szczegóły w pliku ogłoszenie o przetargu).

Na podstawie art. 20 Regulaminu przetargu na „Wykonanie dokumentacji projektowej w oparciu o niezbędne badania, mającej na celu wykonanie ekspozycji istniejących krypt w Katedrze Łowickiej – Pomniku Historii, wraz z ich uporządkowaniem i konserwacją oraz udostępnieniem dla zwiedzających” informuję, że najkorzystniejsze warunki wykonania zamówienia przedstawił wykonawca – Redan Biuro Projektowo Inżynierskie Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 69,70-382 Szczecin cena oferty – 215 250,- PLN.

Przewodniczący komisji przetargowej
ks. Łukasz Antczak

Podobne