Proboszcz z Cielądza prowincjałem duchaczy

29 CZERWCA 2014
admin

Zakonnik dotychczas był przełożonym Domu Zakonnego w Cielądzu i proboszczem tamtejszej parafii Świętej Trójcy. 21 delegatów zgromadzenia z Polski, Niemiec, Chorwacji, Włoch, Meksyku, Paragwaju, Madagaskaru, Senegalu wybrało prowincjała spośród swojego grona podczas obrad, które zakończyły się w niedzielę 28 czerwca w Bydgoszczy .

Nowo wybrany prowincjał urodził się 14 lutego 1966 r. w Wągrowcu. W 1987 r. wstąpił do misyjnego Zgromadzenia Ducha Świętego. Studia filozoficzno-teologiczne odbył w Wyższym Misyjnym Seminarium Duchownym Zgromadzenia Ducha Świętego w Bydgoszczy, w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie, na Wydziale Papieskim w Poznaniu oraz studia doktoranckie w zakresie teologii pastoralnej na Uniwersytecie Fryburskim w Szwajcarii.

Więcej o wydarzeniu można przeczytać na stronie internetowej „Gościa Niedzielnego”.

Tekst i zdjęcia dzięki uprzejmości redakcji łowickiej „Gościa Niedzielnego”.

Podobne