Posiedzenie Rady Fundacji Caritas Diecezji Łowickiej

20 CZERWCA 2022
Krzysztof Zwoliński

Dzisiaj o godz. 12:00 odbyło się posiedzenie rady Fundacji Caritas Diecezji Łowickiej.

Spotkanie rozpoczął bp Andrzej F. Dziuba, witając zebranych członków rady. Następnie prezes Fundacji – ks. Piotr Krzyszkowski – przedstawił najważniejsze informacje dotyczące działalności fundacji.

Na dzisiejszym zebraniu rada przyjęła sprawozdanie z działalności Fundacji za rok 2021.

Ostatnim punktem obrad były wolne wnioski.

Spotkanie zakończyło się modlitwą.

 

Tekst i zdjęcia: Krzysztof Zwoliński

Podobne