PODZIĘKOWANIE

25 WRZEśNIA 2008
admin

którzy przekazali 1% swojego podatku oraz wpłacali środki na
konto Caritas Diecezji Łowickiej, na zakup pompy insulinowej dla Izy
Baranowskiej. Dzięki Państwa pomocy już za kilka dni Iza będzie miała
osobistą pompę i dzięki temu zapewniony lepszy komfort życia i kontrolę
nad cukrzycą.
Życzymy Państwu, aby dobro, którego od Was doznaliśmy wróciło ze wzmożoną siłą.

Serdeczne Bóg zapłać

Rodzina Baranowskich

Podobne