Pielgrzymka Dzieci i Młodzieży do Przasnysza i Rostkowa

16 SIERPNIA 2017
admin

Już po raz XXXV Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej Płockiej organizuje Pielgrzymkę Dzieci i Młodzieży do Przasnysza i Rostkowa, miejsc związanych z narodzinami i młodzieńczym życiem św. Stanisława Kostki – patrona dzieci i młodzieży. Jest naszą radością, że każdego roku bierze w niej udział blisko 10 tys. dzieci i młodzieży z terenu całej Polski.

Licząc na łaskawe przyjęcie zaproszenia dołączamy szczegółowy plan spotkania, plakat i dodatkowe informacje na temat tegorocznej Pielgrzymki Dzieci i Młodzieży do Przasnysza i Rostkowa. Więcej informacji można znaleźć na: www.duszpasterski.pl.

Podobne