św. O. Pio w Mszczonowie

adres
Miejscowości należące do parafii
Msze Święte
Dane o parafii
Osoby

Rys historyczny: Parafia jest jedną na najmłodszych w diecezji. Dla zaspokojenia potrzeb duchowych wiernych z osiedla mieszkaniowego Północna i osiedli domków jednorodzinnych w Mszczonowie, 29 VI 2008 r. biskup łowicki Andrzej F. Dziuba erygował parafię św. Ojca Pio. W tym też dniu poświęcił krzyż i plac pod budowę kościoła dla nowo ustanowionej wspólnoty.
Do jej integracji i przygotowania miejsca kultu Bożego wyznaczony został ks. Sławomir Tulin. Wspólnota, pełna zapału, przy stąpiła do pracy dla chwały Bożej. 4 VIII 2008 r. rozpoczęto budowę tymczasowej kaplicy, która na odpust parafialny, 23 IX, była już wstępnie przykryta. Prace ukończono wiosną 2009 r.

Sercem parafii jest tymczasowa kaplica, wzniesiona na planie prostokąta i przykryta dwuspadowym dachem z metalowym krzyżem nad ścianą frontową. We wnętrzu dwa rzędy podtrzymujących strop filarów wyznaczają drogę do ołtarza. W wyniesionym kilkustopniowym podwyższeniem wąskim prezbiterium stoi ołtarz główny z potężnym krzyżem górującym nad tabernakulum. Przy prezbiterium umieszczona jest figura patronującego wspólnocie św. ojca Pio. Przekaz teologiczny dopełniają obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy i stacje Drogi Krzyżowej. Przy ścieżce prowadzącej do kaplicy stoi krzyż misyjny. Z boku, przy ogrodzeniu, jest kapliczka poświęcona Matce Bożej. Ławki zainstalowane przed głównym wejściem ułatwiają licznym wiernym udział w sprawowanej Najświętszej Ofierze.

Opracował: ks. kan. dr Paweł Staniszewski