Ks. mgr Sławomir Tulin

Zajmowane stanowisko
Proboszcz w parafii św. O. Pio w Mszczonowie

Funkcje (stanowisko/komórka):
informacje