św. Floriana w Nowem

adres
Miejscowości należące do parafii
Msze Święte
Dane o parafii
Osoby

Rys historyczny: Początki parafii sięgają końca XIV lub początku XV w.; erygowana została na pewno przed 1442 r. Chronologicznie drugi kościół, obecny, ufundował i wybudował w 1775 r. miejscowy dziedzic Andrzej Kiciński, wojewoda rawski. W tym samym roku zbudowana została istniejąca do dziś, drewniana dzwonnica konstrukcji słupowej, oszalowana, posadowiona na kamiennej podmurówce.

Kościół parafialny pw. św. Floriana stanowi typowy przykład osiemnastowiecznego drewnianego budownictwa sakralnego o konstrukcji zrębowej, oszalowanego, krytego dwuspadowym dachem gontowym, z drewnianą wieżyczką na sygnaturkę. Nawa główna poprzedzona jest kruchtą, a zamknięta prezbiterium z wieloboczną absydą. Głównym wyposażeniem wnętrza kościoła są trzy zabytkowe osiemnastowieczne ołtarze z obrazami namalowanymi w 1880 r. przez Antoniego Murzynkowskiego. W retabulum ołtarza głównego jest umieszczony siedemnastowieczny obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem, w srebrnych sukienkach oraz obraz Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (na zasuwie), poniżej którego umieszczono wizerunek św. Józefa, z końca XVIII w. W ołtarzu bocznym, dedykowanym patronowi parafii, znajdują się obrazy św. Floriana i św. Antoniego. Drugi ołtarz boczny zdobią obrazy św. Rocha i św. Walentego.

Opracował: ks. kan. dr Paweł Staniszewski