Ks. mgr Krzysztof Kuśmirek

Zajmowane stanowisko
Proboszcz w parafii św. Floriana w Nowem

Funkcje (stanowisko/komórka):
informacje