Oświadczenie Kurii łowickiej

29 MAJA 2014
admin
Oświadczenie Kurii diecezjalnej łowickiej
Kuria diecezjalna łowicka informuje, że ufundowany przez duchowieństwo pastorał – z okazji 10. rocznicy święceń biskupich ordynariusza i objęcia przez niego posługi pasterskiej w diecezji łowickiej, która przypadła 22 maja br. – jest darem dla diecezji. W zwieńczeniu pastorału znajduje się postać św. Andrzeja Apostoła, patrona biskupa ordynariusza. Baculus będzie służył biskupom łowickim do uroczystych liturgii sprawowanych w katedrze i na zawsze pozostanie częścią kulturowego i religijnego patrymonium diecezji.
Ks. dr Piotr Karpiński
Rzecznik diecezji łowickiej
      
Łowicz, 29 maja 2014 r.

Podobne