Ks. mgr lic. Zbigniew Kielan

Zajmowane stanowisko
Wikariusz w parafii św. Barbary w Głownie

Funkcje (stanowisko/komórka):
adres
informacje