Ks. mgr lic. Stanisław Kosiacki

Zajmowane stanowisko
Proboszcz w parafii Bożego Ciała w Orłowie

Od 2017 r. Kapelan Zakładu Karnego w Garbalinie

informacje