Ks. dr Stanisław Kosiacki

Zajmowane stanowisko
Administrator w parafii św. Marcina w Siedlcu

Funkcje (stanowisko/komórka):
informacje