Ks. mgr Krzysztof Osiński

Zajmowane stanowisko
Proboszcz w parafii św. Marcina w Wysokienicach

informacje