Ks. Jarosław Swędrak

Zajmowane stanowisko
Proboszcz w parafii św. Marcina w Siedlcu

informacje