Odprawa katechetyczna przed rokiem szkolnym 2019/2020

3 WRZEśNIA 2019
ks. Łukasz Antczak

Prawie 500 nauczycieli religii uczestniczyło w odprawie katechetycznej przed rokiem szkolnym 2019/2020. Spotkanie to nie tylko przedstawienie spraw organizacyjnych, ale także formacja dla księży, braci i sióstr zakonnych oraz katechetów świeckich.

Coroczne spotkanie katechetów rozpoczęło się modlitwą i krótkim przypomnieniem zadań, misji, jakie stoją przed nauczycielami religii, które przedstawił ks. Adam Domański. W chwili osobistej modlitwy przed Najświętszym Sakramentem nauczyciele powierzali czas spotkania, ale i nowego roku szkolnego, by nie brakło siły do pracy i zaangażowania, a przede wszystkim Pana Boga.

Ważnym punktem spotkania była konferencja „Kreatywna współpraca katechetów z rodzicami i parafią”, wygłoszona przez ks. prof. Adama Skreczkę. – Nie możemy pozwolić sobie i innym, by lekcje katechezy były traktowane jak zajęcia dodatkowe, mało ważne, spychane na margines. Katecheci pracują nie tylko nad przekazaniem wiedzy, ale prowadzą też do zbawienia. Nie możemy pozwalać, by lekcje religii były „luzikiem” wśród innych zajęć – mówił ks. Skreczko. – Kreatywność dotyczy każdej dziedziny, także katechezy. Poszukiwanie nowych rozwiązań lub odświeżenie wypracowanych już schematów może zaowocować lepszą współpracą w relacjach katecheta-rodzic, katecheta-parafia – mówił prelegent.

Więcej o wydarzeniu na stronie: lowicz.gosc.pl

Tekst i zdjęcia dzięki uprzejmości redakcji łowickiej „Gościa Niedzielnego”.

Podobne