Odpowiedź na oskarżenia

20 MARCA 2023
Krzysztof Zwoliński

Kapłani i wierni stają murem za św. Janem Pawłem II. Zgodnie przyznają, że nie chodzi o jakiś fanatyzm, zaślepienie czy podwójne standardy, ale o prawdę jego życia i nauczania, które teraz próbuje się dyskredytować.

W wielu parafiach w ostatnią niedzielę pojawiły się ozdobione kwiatami portrety papieża Polaka. Tak było np. w parafiach w Żyrardowie i Głownie. W wielu świątyniach, w których znajdują się jego relikwie, odmawiano litanię jemu dedykowaną. Wierni w wielu miejscach okazują swoją wdzięczność, gromadząc się przy pomnikach, tablicach i skwerach noszących imię Jana Pawła II.

Tak było m.in w Łowiczu gdzie mieszkańcy zapalili znicze i złożyli kwiaty przy figurze św. Jana Pawła II. W ten sposób oddali hołd papieżowi i stanęli w obronie jego świętości. Spotkanie zostało zainicjowane przez NSZZ „Solidarność” oddział w Łowiczu.

Cel promowania świętości Jana Pawła II i zgłębiania jego nauczania przyświecał także młodzieży i nauczycielom Katolickiego Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana Pawła II w Rawie Mazowieckiej, którzy wraz ze swoim dyrektorem ks. Konradem Świstakiem udali się z pielgrzymką do Rzymu.

 

Tekst dzięki uprzejmości redakcji łowickiej „Gościa Niedzielnego”

Zdjęcie: Archiwum Katolickiego Publicznego LO im. św. Jana Pawła II w Rawie Mazowieckiej

Więcej o wydarzeniu na stronie: lowicz.gosc.pl

Podobne