Obchody 79. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego w diecezji

2 SIERPNIA 2023
Krzysztof Zwoliński

W wielu miastach diecezji mieszkańcy upamiętnili 79. rocznicę wybuchu powstania warszawskiego. Na mogiłach bohaterskich powstańców składano kwiaty i zapalano znicze. Nie zapomniano także o modlitwie.

W Kutnie centralne uroczystości odbyły się na cmentarzu parafialnym. Rozpoczęły się Mszą św. w kaplicy cmentarnej w intencji ojczyzny. W godzinie W zawyły syreny. Sygnał do wciągnięcia flagi państwowej na maszt dał komendant Hufca ZHP. Hymn państwowy odegrała orkiestra dęta OSP w Kutnie. Modlitwę za poległych odmówił  ks. Jerzy Swędrowski, proboszcz parafii św. Wawrzyńca.

W Łowiczu hołd powstańcom oddano na cmentarzu katedralnym. Po odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego Krzysztof Jan Kaliński, burmistrz miasta, przypomniał historyczne wydarzenia. Rozpoczął od odczytania fragmentu „Pamiętnika z powstania warszawskiego” Mirona Białoszewskiego. Podczas uroczystości zebrani odmówili modlitwę za poległych, której przewodniczył ks. Dariusz Kuźmiński, proboszcz parafii katedralnej.

Także w Żyrardowie punktualnie o godz. 17 mieszkańcy zebrali się przy pomniku Żołnierzy Armii Krajowej. Rangę obchodów podniosła obecność wojskowej asysty honorowej i pocztu sztandarowego 37 Sochaczewskiego Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej. Wartę honorową przy pomniku wystawił Hufiec ZHP Żyrardów. Modlitwę za poległych poprowadził ks. Adam Bednarczyk.

W Skierniewicach hołd poległym powstańcom oddano na cmentarzu św. Józefa. Wyrazy czci złożyli m.in.: przedstawiciele władz miasta, Wojska Polskiego, OSP, Straży Miejskiej, Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych, stowarzyszeń, Hufca ZHP Skierniewice, Muzeum Historycznego Skierniewic.

 

Tekst dzięki uprzejmości redakcji łowickiej „Gościa Niedzielnego”

Zdjęcie: UM Żyrardów

Więcej o wydarzeniu na stronie: lowicz.gosc.pl

Podobne