OBCHODY 20-LECIA DIECEZJI ŁOWICKIEJ

28 MARCA 2012
admin
Tego dnia o godz. 18.00 Mszę św. dziękczynną w dwudziestolecie powołania diecezji łowickiej sprawował w bazylice katedralnej biskup łowicki Andrzej F. Dziuba. Towarzyszyli mu biskup senior Alojzy Orszulik i bp Józef Zawitkowski oraz licznie zgromadzone duchowieństwo diecezjalne.
Na początku liturgii dokonano obrzędu instalacji nowych kanoników kapituły katedralnej łowickiej. Dekret nominacyjny odczytał kanclerz kurii, ks. prał. Stanisław Plichta. Do grona kanoników gremialnych zostali włączeni: ks. kan. Piotr Żądło, proboszcz parafii św. Wawrzyńca w Sochaczewie i ks. kan. Paweł Kozakowski, kapelan Sióstr Niepokalanek w Szymanowie, wieloletni ojciec duchowny Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu. Trzej kapłani zostali także włączeni w krąg kanoników honorowych: ks. kan. Jan Zieliński, proboszcz z Brochowa, ks. kan. Jan Widera, proboszcz z Nowego Miasta i ks. kan. Sławomir Wasilewski, rektor WSD w Łowiczu.
Pod koniec liturgii Biskup Andrzej F. Dziuba przyznał Order św. Wiktorii – najwyższe odznaczenie naszej diecezji – Panu Profesorowi Wiesławowi Chrzanowskiemu, byłemu Marszałkowi Sejmu, synowi Ziemi Łowickiej.

Podobne