Nuncjusz Apostolski ponownie w Łowiczu

24 WRZEśNIA 2018
ks. Łukasz Antczak

W piątek 21 września w bazylice katedralnej uroczystej Eucharystii przewodniczył abp Salvatore Pennacchio – Nuncjusz Apostolski w Polsce. Przybył do Łowicza na zaproszenie Biskupa Łowickiego aby uczcić 100-tną rocznicę pobytu w Łowiczu Wizytatora Apostolskiego Achillesa Rattiego – późniejszego Papieża Piusa XI.

Na początku Mszy św. ks. prałat dr Stanisław Poniatowski, wykładowca historii Kościoła w WSD w Łowiczu, nakreślił w kliku zdaniach okoliczności pobytu Achillesa Rattiego na terenach obecnej Diecezji Łowickiej. Nie tylko w sposób syntetyczny dzień po dniu przedstawił bieg wydarzeń ale w podsumowaniu podjął próbę oceny osoby Wizytatora Apostolskiego. Cytując słowa s. Fudakowskiej z Szymanowa, biorąc pod uwagę intensywność działań późniejszego papieża podkreśli, że był człowiekiem „o dużej wytrzymałości fizycznej, ale także o wielkiej kondycji intelektualnej i duchowej. Był człowiekiem Kościoła, świadomym swojej misji i spełniający oczekiwania przełożonych”.

Słowo Boże wygłosił Nuncjusz Apostolski w języku polskim (część kazania odczytał jego osobisty sekretarz) nawiązując również do wspominanego w liturgii św. Mateusza, Apostoła, Ewangelisty i celnika.

Na sam koniec Liturgii eucharystycznej słowa wdzięczności wypowiedział bp Andrzej Franciszek Dziuba.

To jednak nie był koniec uroczystości, ponieważ integralną częścią upamiętnienia obecności Achillesa Rattiego w Łowiczu było odsłonięcie i poświecenie tablicy pamiątkowej na budynku plebanii katedralnej. Aktu poświecenia dokonał Nuncjusz Apostolski.

Należy nadmienić, że całą uroczystość uświetnił swą obecnością zespół Blichowiacy. Po poświęceniu tablic wykonał kilka utworów regionalnych, które bardzo przypadły do gustu zacnemu Gościowi. Arcybiskup był wyraźnie poruszony słysząc piosenki wykonane przez młodzież w strojach łowickich.

 

Tekst i zdjęcia: ks. Łukasz Antczak

Podobne