Numer7 Rok 5 (Grudzień 2008)

10 WRZEśNIA 2010
admin

Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu… Kierując się tą jakże piękną zasadą, chcemy podzielić się z Wami, Drodzy
Czytelnicy, dobrym owocem winnego krzewu, a mianowicie kolejnym numerem naszego seminaryjnego czasopisma Vitis. Jest to egzemplarz, który różni się od poprzednich postanowiliśmy trochę poeksperymentować”, tym razem w teksty czysto teoretyczne tchnęliśmy
ożywczego ducha- świadectwa ciekawych osób, które zgodziły się podzielić z nami częścią swojego życia. Dzięki tym świadectwom będziemy mogli łatwiej poznać środowisko w którym osoby te żyją, pracują i odpoczywają.
Przedstawimy sobie różnego rodzaju „powołania w powołaniu” kapłańskim. Zapoznamy się bliżej z posługą misjonarza, urzędnika, naukowca i duszpasterza. Wspólnie, w świetle minionego Synodu, pochylimy się nad Pismem Świętym, aby nieustannie zgłębiać tajemnice Słowa, które kieruje do nas Bóg Ojciec. Jako słudzy, którzy jesteśmy zdani na łaskę Pana, musimy pożywać pokarm Słowa Bożego, aby wzrastała nasza wiara i powołanie.
W sposób szczególny będziemy chcieli zaprosić Was, Drodzy Czytelnicy, w progi łowickiego seminarium i naszego kleryckiego życia. Warto zauważyć przy tej okazji, że nasze życie wzajemnie się uzupełnia i nadaje swego rodzaju sens. Modlitwa, wspólne przebywanie ze sobą, czynienie sobie dobra i niesienie bezinteresownej miłości, umacnia wzajemne relacje i nadaje sens i wartość życiu. Te i wiele innych ciekawych tematów znajdziecie w numerze, który właśnie trzymacie w swoich rękach. Mamy nadzieję, że lektura Vitis pomoże Wam w znalezieniu szczęścia, radości i pokoju w sercu. A zatem zrywajcie i kosztujcie owoce tego winnego krzewu.

Podobne