Numer 6 Rok 4 (Czerwiec 2008)

17 CZERWCA 2008
admin

Będziesz mógł dowiedzieć się więcej o tym najważniejszym Kościele, którym jest Katedra. Chcemy pokazać też dwa z najstarszych naszych sanktuariów w Domaniewicach oraz w Miedniewicach i dwie równie stare świątynie w Tumie i Inowłodzu. Prawdopodobnie nie wiele osób wie, że z terenów naszej diecezji pochodzi grono osób wyniesionych na ołtarze. W tym numerze przedstawimy sylwetki pięciu męczenników z czasów drugiej wojny światowej oraz dwójki błogosławionych, którzy dali początek nowym wspólnotom zakonnym. Pamiętając, że jest to czasopismo seminaryjne opiszemy, kilka ważnych wydarzeń, którymi żyła nasza wspólnota w ostatnim roku.

Spis treści

 • Słowo wstępne (str. 2)
 • Słowo Księdza Biskupa Ordynariusza Andrzeja F. Dziuby (str. 3)
 • O początkach diecezji z pierwszym Biskupem Łowickim Alojzym Orszulikiem (str. 4)
 • Św. Wiktoria i Bł. Honorat ? patroni diecezji (str. 8)
 • Katedra łowicka ? Matka Kościołów w diecezji (str. 12)
 • Sanktuarium błogosławionego Honorata (str. 15)
 • Sanktuaria w Miedniewicach i Domaniewicach (str. 18)
 • Mówią wieki. Inowłódz i Tum (str. 23)
 • Męczennicy z terenów diecezji łowickiej (str. 29)
 • Oni dali początek nowym zakonom (str. 34)
 • Rola ojca duchownego w Seminarium Duchownym (str. 39)
 • Co ja robię tu? (str. 42)
 • Diecezjalny dzień ministranta i lektora (str. 47)
 • Byliśmy w Rzymie (str. 50)
 • Modliliśmy się o powołania (str. 54)

Podobne