Nowy cykl „Spotkań wielkopostnych” w Rawie Mazowieckiej

17 LUTEGO 2015
admin

Niezwykłe płótno – płótno pogrzebowe Pana Jezusa, niemy świadek Zmartwychwstania. Na sztalugach rozwieszona była wierna kopia całunu. Pani Anna Krogulska, która z Całunem Turyńskim pielgrzymuje po całej Polsce i świecie, w niezwykły i specyficzny dla siebie sposób przedstawiała historię największej relikwii całego chrześcijaństwa. Na każdej Mszy świętej dzieliła się obrazem, słowem miłości Boga do człowieka. Dla Anny Krogulskiej odbicie na płótnie sprzed 2000 lat jest odbiciem Miłości i nie dziwi jej, że 90 proc. naukowców-ateistów badających całun nawraca się. O 15.00 wspólnie z wiernymi odśpiewała Koronkę do Bożego Miłosierdzia.

Całun jest otaczany wielką czcią jako relikwia wyjątkowo niezwykła i tajemnicza, jako przejmujące wyobrażenie Człowieka ukrzyżowanego. Całun nie tylko pomaga „przebyć wzrokiem drogę Tego, którego miłujemy”, ale wręcz nieuniknione jest, że rozpoznajemy na płótnie sceny i wydarzenia z męki Jezusa. W roku 1980 Ojciec Święty Jan Paweł II nazwał Całun „najszczególniejszym świadkiem Paschy: Męki, Śmierci i Zmartwychwstania; niemym, a zarazem zdumiewająco wymownym świadkiem”. Wzruszenie i zaduma towarzyszyło tym, którzy wysłuchali katechezy. Po wieczornej Mszy świętej odbyło się spotkanie dla tych, którzy lepiej i więcej chcieli dowiedzieć się o przedmiocie, który jest najdokładniej przebadany w historii. Pani Anna jest misjonarką świecką od 1988 r., działa w Stowarzyszeniu Misjonarzy Świeckich „Inkulturacja”. To stowarzyszenie posiada wierną kopię Całunu Turyńskiego. Została zakupiona w Turynie w muzeum Całunu Turyńskiego. Pracowała w Afryce, w Kamerunie, wśród Pigmejów Baka, napisała wiele książek o Afryce i doświadczeniach wiary.

ks. Bogumił Karp

Podobne