Mszy św. w intencji zmarłych członków kapituły łęczyckiej

23 LISTOPADA 2015
admin

W zabytkowej romańskiej świątyni w Tumie bp Andrzej F. Dziuba
przewodniczył 19 listopada Mszy św. w intencji zmarłych członków
Archikolegiackiej Kapituły Łęczyckiej. Razem z nim modlili się kanonicy
gremialni, honorowi oraz seniorzy gremium. Szczególnie wspominano śp.
ks. Piotra Majewskiego, ks. Józefa Rudzkiego i ks. Kazimierza Fiksa,
którzy odeszli w tym roku.

Po Eucharystii odbyło się spotkanie, na którym zgodnie ze statutem
wybrano prepozyta. Został nim dotychczasowy przewodniczący tego kolegium
ks. Wiesław Skonieczny, proboszcz parafii katedralnej w Łowiczu.

Archikolegiacka Kapituła Łęczycka ma wielowiekowe tradycje. To
najstarsza kapituła w diecezji łowickiej. Jej powstanie datuje się co
najmniej na rok 1210, choć niektóre źródła podają, że została powołana
już ok. 1140 r. przy kolegiacie tumskiej. W 1819 r. kapituła łęczycka
została zniesiona przez zaborców, a kolegiata stała się kościołem
parafialnym.

Po powstaniu diecezji łowickiej pierwszy jej ordynariusz bp Alojzy
Orszulik podniósł w 1993 r. tumską świątynię do rangi archikolegiaty i
erygował na nowo kapitułę.

Tekst dzięki uprzejmości „Gościa Łowickiego”. Zdjęcie – ks. Piotr Nowak

Podobne