Msza Krzyżma Świętego w katedrze łowickiej

6 KWIETNIA 2023
Krzysztof Zwoliński

Dzisiaj o godz. 10:00 w katedrze łowickiej rozpoczęła się Msza Krzyżma Świętego. Tradycyjnie na wspólnej modlitwie licznie zgromadzili się kapłani, siostry zakonne alumni łowickiego WSD oraz liturgiczna służba ołtarza z całej diecezji. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ordynariusz łowicki bp Andrzej F. Dziuba.

U progu Mszy św. celebrans skierował do zebranych swoje słowo: -Sprawujemy dziękczynienie za dar kapłaństwa i za wszystko to, komu i czemu może służyć ten dar. Dziękujemy, że tworzymy niezwykłą rodzinę, rodzinę rozprzestrzenioną na całym globie ziemskim, niosąc to samo kapłaństwo dane nam przez Jezusa Chrystusa. Radujemy się także z udziału przedstawicieli służby liturgicznej, którzy najbliżej otaczają ołtarz.

W homilii bp Dziuba mówił o obowiązkach, jakie niesie ze sobą kapłaństwo:  -właśnie dzisiaj Kościół prosi nas, abyśmy zwłaszcza my jako kapłani pochylili się nad prawdą kapłaństwa nowego przymierza. (…) Chrystus, cytując Izajasza, bardzo jasno określa w postaci obrazu dalsze zadania, jakie winni podejmować kapłani. Jest to głoszenie Dobrej Nowiny, opatrywanie ludzi poranionych, a przede wszystkim zwiastowanie orędzia łaski, orędzia Bożego miłosierdzia -mówił Biskup Łowicki.

Hierarcha podkreślił również, że Bóg nieustannie umacnia powołanych przez siebie ludzi, ale jednocześnie oczekuje bezwarunkowej wierności. Odniósł się także do symbolu obmycia nóg, zaznaczając, że -Nogi, brudne naszego życia, czy biskupa, czy kapłana, czy każdego świeckiego, musi umyć ten sam Pan, który klęka i czyni posługę umywania. To jest dar, który sprawia większą owocność naszej posługi.

W trakcie Eucharystii zostały poświęcone oleje chorych, katechumenów oraz krzyżma.

Po błogosławieństwie olejów swoje przyrzeczenie odnowili również przedstawiciele liturgicznej służby ołtarza

Na zakończenie Eucharystii bp Dziuba podziękował za wspólną modlitwę i udzielił błogosławieństwa: – Dziękujcie sobie wzajemnie za trud i pracę jaką podejmujecie, ufając w Bożą pomoc i Bożą łaskę -zakończył Biskup Łowicki.

 

Tekst i zdjęcia: Krzysztof Zwoliński

Podobne