Msza Krzyżma Świętego

1 KWIETNIA 2021
Krzysztof Zwoliński

Dzisiaj jak co roku o godzinie 10:00 w łowickiej bazylice katedralnej została odprawiona Msza krzyżma świętego. W świątyni zgromadzili się kapłani z całej diecezji. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił biskup łowicki Andrzej F. Dziuba.

W homilii Biskup Łowicki odwołał się do kapłańskiej misji, jaką jest głoszenie Ewangelii -Taki Jezus zaczyna publiczną działalność. I jakby w tym fragmencie Ewangelii i w słowie Izajasza mówi do każdego z nas: ty też przemawiasz, też nauczasz jako namaszczony, też głosisz dobrą nowinę, ale czy oni podziwiają tylko kunszt słowa? Czy są zbudowani mądrością? Czy otrzymują jakiś dar? Czy to rzucane ziarno może napotkać w nich na urodzajną glebę, aby rzucane słowo wydało swój plon? Czy w tej publicznej działalności słowa czasami my nie jesteśmy ważniejsi niż Chrystus, który posłał nas i namaścił do tej posługi? -mówił do kapłanów biskup Dziuba.

W swoim słowie bp ordynariusz mówił także o Eucharystii, której ustanowienie wspominamy w Wielki Czwartek: -Ten dar sprawowania Eucharystii jest tym znakiem, który nie jest moim darem. Eucharystia nie jest ani biskupa, ani prezbitera. Eucharystia jest Jezusa. Jezusa zawsze dawanego w jedności z Kościołem. (…) Ta prawda Jezusa sprawującego Eucharystię, tak jak w Jego przypadku, musi być także wyrażona w darze umywania nóg – w darze posługi bliźniego. Musi być przekuta na tę konkretną, bardzo realną posługę właśnie ubogim, potrzebującym, zasmuconym, płaczącym.

Na zakończenie Eucharystii bp Andrzej skierował słowo do zebranych księży: -Bądźcie zwłaszcza wrażliwi na sakrament pokuty, żeby nikt nie odczuł, iż nie jest mu dana łaska, która jest pojednaniem z Bogiem i ludźmi. Zachowajcie także roztropność w tym co jest troską o zdrowie i życie własne, a także wszystkich, z którymi będziecie się razem modlić.

 

Tekst i zdjęcia: Krzysztof Zwoliński

Podobne