Zaproszenie na Uroczystość św. Wiktorii, Patronki Diecezji Łowickiej

22 PAźDZIERNIKA 2015
admin

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1, 15)

Czcigodni Kapłani,
Drogie Siostry Zakonne,
Drodzy Siostry i Bracia,

1. Nawrócenie drogą do świętości
Słowa od których rozpoczął Pan Jezus swoją publiczną działalność w Ewangelii według św. Marka brzmią: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1, 15). Wypowiadali je Apostołowie wołając z mocą w początkach głoszenia Ewangelii wszystkim narodom: „Nawróćcie się!” (por. Dz 2, 38;3, 19). Te same słowa wypowiadał i wypowiada przez wieki historii i dziś, wierny Chrystusowemu posłannictwu przekazanemu Apostołom, w swoim nauczaniu Kościół. Szczególnie często słyszeliśmy te słowa w kończącym się roku duszpasterskim przeżywanym właśnie pod hasłem: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1, 15).

Słysząc to wezwanie przygotowujemy się do Wielkiego Jubileuszu 1050 Rocznicy Chrztu Polski. W roku 2016 z wielką mocą dotrze do nas Dobra Nowina, że przez sakrament Chrztu świętego staliśmy się naprawdę dziećmi Bożymi. Stało się to w naszym Narodzie 1050 lat temu, a w życiu każdego z nas w dniu przyjęcia sakramentu Chrztu. Odnawiając przyrzeczenia Chrztu świętego w Wigilię Paschalną chcemy nie tylko tę prawdę przypomnieć sobie ale też zobowiązani wypowiedzianymi słowami wypełnić ją. Być dzieckiem Bożym to poznać swoją prawdziwą godność i żyć tak, aby jej nigdy nie utracić i nie zmarnować tego Bożego daru. Dlatego przed Wielkim Jubileuszem słyszymy wezwanie do nawrócenia. Nawrócić się to znaleźć drogę powrotu do Boga, który jest dla każdego człowieka źródłem szczęścia. To zmienić swoje myślenie a wraz z nim postępowanie. To pracować a gdy trzeba również walczyć o swoją świętość. Wykorzystajmy ten czas dany nam przez Boga na nasze nawrócenie! Niech ono będzie drogą do świętości która jest powołaniem każdego ochrzczonego. To wezwanie przypomniał nam papież Franciszek ogłaszając Rok Miłosierdzia, który rozpocznie się 8 grudnia 2015 roku. Wzywa nas: „To jest właśnie czas sposobny na zmianę życia! To jest czas, aby pozwolić dotknąć swe serce” (Franciszek, Bulla Misericordiae vultus).

W tym czasie czeka nas tak wiele wydarzeń które pomogą nam w nawracaniu się, umacnianiu wiary i budowaniu świętości: wspomniany Jubileusz Chrztu Polski, Rok Miłosierdzia, Światowe Dni Młodzieży do których przygotowywaliśmy się przez niedawno zakończoną peregrynację ich Symboli: Krzyża i Ikony Matki Bożej, pielgrzymka papieża Franciszka do naszej Ojczyżny, rozpoczęcie we wrześniu Nawiedzenia Kopii Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w Diecezji Łowickiej. Chciejmy te dary Bożego Miłosierdzia dla nas przyjąć. Zaangażowani w przeżywanie tych historycznych wydarzeń pozwólmy, aby uczyniły nas świętszymi.

2. Męczennicy wzywają nas do nawrócenia i świętości
W wielu kościołach obchodzimy dzisiaj Uroczystość Rocznicy ich poświęcenia. Dziękujemy za dar widzialnej świątyni ale też patrzymy na naszą wspólnotę stanowiącą Bożą budowlę (por. 1 Kor 3, 9). Od tego jacy jesteśmy zależy jaki jest Kościół. Przez budowanie świętości odnawiamy Go, przez grzech zaciemniamy w Nim Chrystusowe Oblicze. Mamy tak wiele przykładów tych, którzy przez swoją więź z Chrystusem, przez życie zgodne z wyznawaną wiarą stali się Jego prawdziwymi świadkami w świecie. Często było to świadectwo niezrozumienia, odrzucenia, prześladowania aż do oddania życia.

To nie tylko daleka historia początków chrześcijaństwa. To również teraźniejszość tysięcy prześladowanych chrześcijan w wielu miejscach świata. Współcześni męczennicy przez swoją postawę wiernego trwania w wierze, którą otrzymali na Chrzcie świętym zadają nam pytanie o naszą świętość, o naszą więź z Chrystusem, o nasze życie. Tego pytania, słuchając o ich prześladowaniach, trudno nie zauważyć, trudno przejść obojętnie. To pytanie powinno nas nurtować, pomagać w prawdziwym spojrzeniu na nasze życie. Powinno pomóc w naszym nawróceniu.

3. Życie św. Wiktorii przykładem wiernego trwania przy Chrystusie
To pytanie co roku zadaje nam również Patronka Diecezji Łowickiej św. Wiktoria. Gdy 11 listopada obchodzimy jej uroczystość stajemy wobec świadectwa młodej dziewczyny wiernej do końca, wbrew temu co jej podpowiadano i radzono, do czego wreszcie próbowana ją zmusić. Dzisiaj mamy tak wiele propozycji jak uczynić nasze życie łatwiejszym i przyjemniejszym. Często ma się to wiązać z wyrzeczeniem się wartości w które wierzymy. Potrzeba pewnego męczeństwa, aby nie ulec takiemu myśleniu. Dlatego szukamy pomocy w umocnieniu naszej wiary. Czynimy to przez spotkanie z Jezusem Chrystusem w sakramentach, Słowie Bożym, modlitwie ale też w szukaniu przykładów tych którzy potrafili być Mu wierni aż do końca, również w tym co trudne. Czy takim świadkiem nie jest dla nas św. Wiktoria? Gdy co roku spotykamy się na modlitwie przy jej relikwiach, gdy podążamy z nią w procesji ulicami Łowicza to odczuwamy jej szczególną bliskość i pomoc dla tych którym jest patronką. Warto ponownie spotkać się z Nią w Łowiczu 11 listopada. Zobaczyć, że choć żyła tak dawno jest tak współczesna i bliska nam. Prawdziwy przykład jej świętości, mimo że zmieniły się realia życia jest wciąż aktualny. Święta Wiktoria jest bliska każdemu, ale szczególnie ludziom młodym. Ludziom którzy z takich entuzjazmem przygotowują się do Światowych Dni Młodzieży.

Drodzy Młodzi Przyjaciele!
Młodość św. Wiktorii jest dla Was wezwaniem, aby zobaczyć, że święte życie jest możliwe, choć wymaga trudu nawrócenia i umocnienia wiary. To co piękne i szlachetne kosztuje, ale ten trud wierności prowadzi zawsze do prawdziwego pokoju i szczęścia. Bądźcie więc tego dnia ze swoją Patronką blisko, tak jak chcieliście być blisko Chrystusowego Krzyża, który przyszedł do waszych szkół i parafii. To było przeżycie młodości Kościoła, który zgromadził się przy swoim Mistrzu i Zbawcy i przy Jego Matce. Zapraszam Was serdecznie do Łowicza niech waszego pełnego entuzjazmu wyznania wiary nie zabraknie. Stańmy się świadkami nawrócenia, wiary i wielkiego pragnienia świętości.

Jak co roku zapraszam Wszystkich Diecezjan do licznego udziału w Uroczystości św. Wiktorii w Łowiczu w środę 11 listopada. Rozpocznie się ona o godzinie 10:00 modlitwą w kościele p.w. Świętego Ducha, skąd przejdziemy w procesji z relikwiami naszej Patronki na Stary Rynek. Tam będziemy modlić się w intencji Miasta Łowicza, Naszej Ojczyzny i Diecezji Łowickiej. Najważniejszym wydarzeniem całej uroczystości będzie Msza święta sprawowana w Katedrze Łowickiej, którą co warto przypomnieć, odwiedził podczas swojej pielgrzymki w 1999 r. św. Jan Paweł II nadając jej tytuł Bazyliki. Mszy świętej będzie przewodniczył i homilię wygłosi Arcybiskup Damian Zimoń z Katowic.

Oczekując na spotkanie w Uroczystość św. Wiktorii, modlę się aby nasza Patronka prowadziła nas do nawrócenia i umocnienia wiary w Ewangelię, do prawdziwej świętości i z serca Wszystkim błogosławię; W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego

+ Andrzej Franciszek Dziuba

Łowicz, dnia 29 września 2015 roku