Zaproszenie Biskupa Łowickiego na Uroczystość Wieczystej Profesji Pustelniczej Księdza Leszka Niewiadomskiego

12 WRZEśNIA 2016
admin

Czcigodni Kapłani,
Przewielebne Siostry Zakonne,
Drodzy Siostry i Bracia

Usłyszana dzisiaj Ewangelia o bogatym człowieku i biedaku Łazarzu wzywa nas do głębokiej refleksji nad naszym życiem. Jest ona zaproszeniem do mądrego spojrzenia na rzeczy materialne i całkowitego pójścia za Chrystusem.

Świadectwem wyboru takiej drogi jest życie pustelnicze. Jako wierni Diecezji Łowickiej mamy tę łaskę, że jeden z naszych kapłanów, ksiądz Leszek Niewiadomski, odkrył w sobie powołanie do bycia pustelnikiem. Mieszka on w Eremie Maryi „Brama Nieba” w Chrustach koło Rawy Mazowieckiej. Kilka lat temu złożył czasowe śluby pustelnicze. Odsunął się od świata, wybrał drogę milczenia, oddał się modlitwie i pokucie. Praktykuje ewangeliczne rady czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Żyje według zaaprobowanej przez Kościół Reguły pustelniczej.

Zapraszam Wszystkich do udziału w uroczystości, podczas której Ksiądz Leszek złoży wieczystą profesję pustelniczą. Uroczystość odbędzie się w Katedrze Łowickiej w sobotę, w dniu 1 października o godz. 18.00.

Wieczysta profesja Księdza Leszka jest pięknym darem dla naszej Diecezji w Jubileuszowym Roku Miłosierdzia i w 1050 rocznicę chrztu Polski. Pamiętajmy o nim w naszych modlitwach w dniu Jego profesji. Niech Maryja Brama Niebios i św. Brunon Kartuz wypraszają mu potrzebne łaski.

+ Andrzej Franciszek Dziuba

Łowicz, dnia 5 września 2016 roku