Zaproszenie Biskupa Łowickiego na celebrację Niedzieli Palmowej w Łowiczu

9 MARCA 2016
admin

Kochani Młodzi Kościoła Łowickiego – Siostry i Bracia!

Kościół powszechny znajduje się obecnie w szczególnym czasie. Przesądza o tym nie tylko przeżywany rokrocznie okres Wielkiego Postu, ale również ogłoszony przez Papieża Franciszka Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia, którego mottem stały się słowa zaczerpnięte z Ewangelii według św. Łukasza: …miłosierni, jak Ojciec… (Łk 6, 36). Bóg w swoim Synu Jezusie Chrystusie wzywa nas, abyśmy nikogo nie potępiali, nie osądzali, ale obdarowywali miłością i przebaczeniem – zwłaszcza wtedy, gdy nie wynika to z czystej sprawiedliwości. Bóg Ojciec uczy nas takiej postawy miłosierdzia przez swojego Syna Jezusa Chrystusa. W tej samej Ewangelii, znajdują się inne słowa, wypowiedziane przez Jezusa wiszącego na krzyżu – usłyszymy je celebrując Niedzielę Palmową Męki Pańskiej. Brzmią one: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią (Łk 23, 34).

Bardzo często widząc zło otaczającego nas świata chcielibyśmy zmienić go według własnego pomysłu, nie przebierając w środkach, używając siły i brutalności: uczą nas tego politycy, przekonują nas o tym kibice piłkarscy, pokazują nam słuszność takich postaw ścierające się ze sobą subkultury… Taki styl życia wchodzi, jak trucizna, również w serca ludzi młodych, którzy jak przysłowiowa „gąbka” chłoną wszystko – zarówno dobro jak i zło. Efekt końcowy jest taki, że metody siły nie zmieniają świata na lepsze, a ludzie młodzi są coraz bardziej zagubieni i sfrustrowani.

Zapraszam Was, Młodych Diecezji Łowickiej, na celebrację Niedzieli Palmowej do Łowicza. Przyjedźcie ze swoimi katechetami, animatorami, byśmy razem uczyli się skutecznego sposobu przemiany świata na lepsze. Uczyć się będziemy nie od ludzi tego świata – słabych i grzesznych, choć często piastujących w swoich rękach ogromną władzę, ale od Jezusa Chrystusa, który, będąc Królem Wszechświata pozwolił przybić się do krzyża i modlił się o przebaczenie dla oprawców, świadcząc im miłosierdzie i pokazując, jak miłosierny jest Ojciec. Tak wielu świętych zrozumiało wezwanie swojego Mistrza i poszło Jego śladami – od św. Pawła, który napisał: Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj! (Rz 12, 21) po bł. Jerzego Popiełuszko, który te same słowa uznał za dewizę swojego życia. Będziemy prosili o odwagę pójścia ich śladami, a tak naprawdę śladami naszego Mistrza Jezusa Chrystusa. W Łowiczu połączymy się duchowo z młodymi całego świata, którzy podobnie jak my poprzez udział w XXXI Światowych Dniach Młodzieży, przeżywanych w Kościołach lokalnych, przygotowują się do Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w Krakowie w lipcu br.

Tym, którzy mają odwagę wybrania trudnej drogi miłosierdzia z serca błogosławię i życzę, by mogli oglądać błogosławione owoce swojego wyboru.

Wasz Biskup
+ Andrzej Franciszek Dziuba