Tekst deklaracji podpisanej w Sekretariacie KEP w przededniu 70. rocznicy zbrodni na Wołyniu.

1 LIPCA 2013
admin

„Niech dzięki oczyszczeniu pamięci historycznej
wszyscy będą gotowi stawiać wyżej to,
co jednoczy, niż to, co dzieli” (bł. Jan Paweł II)

Tekst Deklaracji w pliku poniżej