Słowo Księdza Biskupa Ordynariusza Andrzeja F. Dziuby w związku z rezygnacją Ojca Świętego

19 LUTEGO 2013
admin

Słowo Księdza Biskupa Ordynariusza Andrzeja Franciszka Dziuby
w związku z rezygnacją Ojca Świętego Benedykta XVI
z posługi Biskupa Rzymu, następcy Świętego Piotra

Jak wszyscy mogliśmy usłyszeć, w dniu 11 lutego bieżącego roku Ojciec Święty Benedykt XVI ogłosił decyzję rezygnacji z posługi Biskupa Rzymu, następcy Świętego Piotra. W rezultacie tej decyzji od dnia 28 lutego 2013 roku, od godziny 20.00, Stolica Świętego Piotra będzie zwolniona i będzie konieczny wybór nowego papieża.

To wydarzenie przyjmujemy przede wszystkim w duchu wiary i dziękczynienia Ojcu Świętemu za czas Jego posługi w Kościele. Dziękujemy Ojcu Świętemu za mądrość każdego Jego słowa, za głębię Jego modlitwy i za świadectwo Jego życia. Widzieliśmy wszyscy, jak prawie przez osiem lat niezwykle ofiarnie, mimo podeszłego wieku, kierował łodzią Piotrową. Ten „prosty robotnik winnicy Pańskiej”, jak siebie sam nazywał, z wielką gorliwością uczył nas wiary i zasad chrześcijańskiego życia.

Dziękujemy też Ojcu Świętego za serdeczną pamięć o nas Polakach. Przypomnijmy Jego słowa skierowane do nas podczas pielgrzymki do Polski w 2006 roku. W homilii na krakowskich błoniach Benedykt XVI wezwał nas do dawania świadectwa wiary w Jezusa Chrystusa wobec całego świata. Jego słowa są bardzo wymowne: „wraz z wyborem Karola Wojtyły na Stolicę Świętą (…) wasza ziemia stała się miejscem szczególnego świadectwa wiary w Jezusa Chrystusa. Wy sami zostaliście powołani, by to świadectwo składać wobec całego świata. To wasze powołanie jest nadal aktualne, a może nawet jeszcze bardziej od chwili błogosławionej śmierci Sługi Bożego. Niech nie zabraknie światu waszego świadectwa!”. Na zakończenie homilii Ojciec Święty zaapelował: „Trwajcie mocni w wierze! Trwajcie mocni w nadziei! Trwajcie mocni w miłości!”.

Obecne dni to chwile wymagające od nas szczególnej modlitwy tak dziękczynienia za pontyfikat Benedykta XVI jak i prośby o światło Ducha Świętego na czas wyboru nowego następcy Świętego Piotra. Pamiętajmy w naszych modlitwach o Kościele i przyszłym zgromadzeniu kardynałów na Konklawe. Módlmy się w tych intencjach w naszych świątyniach i w naszych domach. Głęboko ufajmy, że Opatrzność Boża da Kościołowi nowego papieża, który z równie wielką mocą i mądrością podejmie wyzwania naszych czasów.
Pamiętajmy, że Ojciec Święty, chociaż rezygnuje, to nadal pozostaje z nami. Sam nas o tym zapewnia, że będzie dalej służył świętemu Kościołowi Bożemu na drodze modlitwy. W Środę Popielcową powiedział do wszystkich: „choć obecnie składam rezygnację, to w modlitwie jestem zawsze blisko z wami wszystkimi, i jestem pewien, że również wy wszyscy będziecie blisko mnie, choć dla świata pozostanę w ukryciu”. Niech te słowa zachęcają nas do modlitwy, pamięci i dziękczynienia Bogu za dar odchodzącego Ojca Świętego Benedykta XVI. W tej modlitewnej jedności z „ukrytym” Benedyktem XVI patrzmy z ufnością w przyszłość Kościoła.

ks. bp Andrzej F. Dziuba