Słowo Biskupa Łowickiego na rozpoczynający się Jubileuszowy Rok Miłosierdzia

25 LISTOPADA 2015
admin

Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny (Łk 6, 36)

Czcigodni Kapłani,
Drogie Siostry Zakonne,
Drodzy Siostry i Bracia,

1. Możliwość doświadczenia miłosierdzia
Bullą Misericordiae vultus z dnia 11 kwietnia 2015 r. Ojciec Święty Franciszek ogłosił Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia, który rozpocznie się 8 grudnia 2015 r., w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, a zakończy się 20 listopada 2016 r., w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Papież Franciszek wyraża pragnienie, by jubileuszowy odpust był dla każdego autentycznym doświadczeniem miłosierdzia Bożego, wychodzącego wszystkim naprzeciw z obliczem Ojca, który przyjmuje i przebacza, całkowicie zapominając popełniony grzech. W dzisiejszym świecie na bezmiar grzechu Bóg pragnie odpowiedzieć pełnią przebaczenia. Miłosierdzie będzie zawsze większe od każdego grzechu, i nikt nie może zatamować miłości Boga.

2. Nadzieja miłosierdzia
W dzisiejszych czytaniach rozbrzmiewa nadzieja z zapowiedzianego Bożego Miłosierdzia: Złóż, Jeruzalem, szatę smutku i utrapienia swego, a przywdziej wspaniałe szaty chwały, dane ci na zawsze przez Pana. Albowiem postanowił Bóg zniżyć każdą górę wysoką, pagórki odwieczne, doły zasypać do zrównania z ziemią, aby bezpiecznie mógł kroczyć Izrael Z radością bowiem poprowadzi Bóg Izraela do światła swej chwały z właściwą sobie sprawiedliwością i miłosierdziem(Ba 5, 1. 7. 9). Jubileusz Miłosierdzia staje się dla nas możliwością żywego doświadczenia bliskości Ojca, jego opieki i prowadzenia, niejako dotknięciem ręką Jego czułości, aby nasza wiara została umocniona poprzez wielkie rzeczy, które dla nas czyni (Ps 126, 2).

3. Bóg w Chrystusie objawia Swoje miłosierdzie
Doświadczenie przebaczenia wzywa nas do tego byśmy sami zaczęli żyć miłosierdziem stając się radosnymi świadkami Ewangelii do czego wzywa nas dziś też św. Paweł: aby miłość wasza doskonaliła się coraz bardziej i bardziej w głębszym poznaniu i wszelkim wyczuciu dla oceny tego, co lepsze (Flp 1,9-10). Cóż zatem mamy czynić, aby stać się uczestnikiem tej radości i doskonalić naszą miłość? Stawiając to pytanie możemy poczuć się jak ci którzy przychodzili słuchać św. Jana Chrzciciela, który w swoim nauczaniu wyraźnie wskazuje na Jezusa jako Mesjasza, który poprzez znaki, które czyni, w stosunku do grzeszników, ubogich,
odrzuconych, chorych i cierpiących, przynosi wszystkim dobrą nowinę o Miłosiernym Ojcu. Wzywa do działania: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego (Łk 3,5) Pozwólcie Bogu działać! Otwórzcie przed Nim wszystkie zakamarki swojej duszy!

4. Miłosierni, jak Ojciec
Nie bójmy się zatem wyruszyć w drogę przechodząc przez Bramę Miłosierdzia doświadczając przebaczenia. Stawajmy się Miłosierni, jak Ojciec rozważając i podejmując, być może zapomniane już przez nas, uczynki miłosierne co do ciała i duszy. Doświadczenie miłosierdzia staje się bowiem widzialne w świadectwie konkretnych znaków, jak uczył nas sam Jezus. Przebaczajmy zniewagi, gdyż właśnie przebaczanie jest narzędziem złożonym w nasze słabe ręce, abyśmy mogli osiągnąć spokój serca. Uwolnienie się od żalu, złości, przemocy i zemsty — to warunki konieczne do tego, by żyć szczęśliwie.

5. Brama Miłosierdzia
W dniu inauguracji Roku Świętego Papież Franciszek otworzy w Bazylice św. Piotra w Watykanie Drzwi Święte, które staną się Bramą Miłosierdzia. W III niedzielę Adwentu otworzę w Bazylice Katedralnej w Łowiczu Bramę Miłosierdzia. Podobne Bramy zostaną otwarte w kilku innych kościołach naszej diecezji w których będzie możliwość przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania, a także uzyskać odpust zupełny. Po przejściu przez Drzwi Święte, oprócz zwykłych warunków, wierni będą musieli zatrzymać się na modlitwie, aby dopełnić ostatnich wymaganych aktów: wyznania wiary i modlitwy za papieża oraz w jego intencjach. Osobom, które z racji na swój wiek, lub chorobę, nie będą w stanie podjąć pielgrzymki, a także więźniom oraz, za każdym razem, tym wszystkim, którzy czynić będą uczynki miłosierdzia, papież przyznał możliwość uzyskania odpustu, jeśli tylko tego zapragną i przygotują swoje serce. Jubileuszowy odpust można będzie uzyskać również dla zmarłych (Por. List Papieża Franciszka na Rok Miłosierdzia).

Drodzy diecezjanie
Zapraszam wszystkich. Pielgrzymujcie i to wielokrotnie do Bram Miłosierdzia! Niech możliwość jubileuszowego odpustu stanie się dla nas niezwykłą okazją i szczególnie mocnym momentem na drodze nawrócenia. Dokona się to również za pośrednictwem właściwego dowartościowania tego szczególnego znaku, którym są Drzwi Miłosierdzia. Przechodząc przez Drzwi Święte pozwólmy, by przeniknęło nas miłosierdzie Boże i jednocześnie podejmijmy zobowiązanie że będziemy miłosierni dla innych, tak jak Ojciec jest miłosierny dla nas.

Na czas Świętego Roku Jubileuszowego wszystkim z serca błogosławię.

+ Andrzej Franciszek Dziuba