Słowo Biskupa Łowickiego na Boże Narodzenie i Nowy Rok 2018

22 GRUDNIA 2017
ks. Łukasz Antczak

Radujmy się – narodził się Jezus Chrystus

 

Przewielebni Bracia w Kapłaństwie,
Czcigodne Osoby Życia Konsekrowanego,
Drodzy Siostry i Bracia,

W świątyniach i sercach naszych rozbrzmiewa prawda: Dzisiaj w Betlejem (…) wesoła nowina, że Panna czysta (…) porodziła Syna. Oto święta bliskości Boga z człowiekiem. A skoro samo niebo ku nam się schyla, zaczerpnijmy bogactwa z darów, których nam Pan udziela w Uroczystości Bożego Narodzenia. Idziemy wspólnie do Betlejemskiego Żłóbka, aby oddać hołd Królowi, który objawia swój majestat w miłości i delikatności.

1. Uwierzyć w miłość

Ponad dwa tysiące lat temu, w noc, która w swoim biegu dosięgła połowy (por. Mdr 18, 14), głos z nieba ogłosił ludzkości kroczącej w ciemnościach grzechu (por. Iz 9, 1) radosną nowinę: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan (Łk 2, 11). Dlatego od wieków w tym uroczystym dniu Kościół, nie tylko wiernym, ale całemu światu: ogłasza pokój, zwiastuje szczęście, (…) obwieszcza zbawienie (Iz 52, 7). Jeżeli uwierzyliśmy Jezusowi, możemy być zwiastunami radosnej nowiny o potędze Jego miłości. Uczymy się od betlejemskich pasterzy, którzy trzymali straż nocną nad swoim stadem (Łk 2, 8). Oni się: Bardzo się przestraszyli (Łk 2, 9) i dlatego z lękiem i zadziwieniem obserwowali to, co się wokół nich działo. Oni potrafili dodawać sobie otuchy i zachęcali się wzajemnie: Pójdźmy do Betlejem i zobaczymy, co się tam zdarzyło, o czym nam Pan oznajmił (Łk 2, 15). Lęk i zdziwienie zastąpili radością świadectwa; oni uwierzyli, że Bóg zstąpił ku człowiekowi, aby być Emmanuelem – czyli Bogiem z nami (por. Iz 7, 14; Mt 1, 23).

2. Dzielić się miłością

Wraz z betlejemskimi pasterzami radość z narodzenia Zbawiciela dzielili Mędrcy ze Wschodu, których do Betlejem przyprowadziła wiedza połączona z obserwacją nadzwyczajnych zjawisk na niebie (por. Mt 2, 1-2. 9-10). Pogańscy mędrcy korzystają ze wszystkiego, co im dostępne na drodze do poznania Boga. Zdają sobie sprawę, że odkrywanie tajemnicy wymaga ogromnego zaangażowania oraz podjęcia ryzyka. Idą z odwagą i przekonaniem, że światło gwiazdy doprowadzi ich do prawdziwego światła, które nigdy nie gaśnie, lecz świeci w ciemnościach (por. J 1, 5).
Uczymy się od Mędrców mocno trzymać się Bożego Słowa, które zawsze jest prawdziwe; to Słowo prowadzi do Betlejem, ale także w każdą przestrzeń naszego życia. Mędrcy ze Wschodu okazali się godnymi przyjęcia tajemnicy i współuczestnictwa w głoszeniu Bożego Narodzenia w swojej ojczyźnie (por. Mt 2, 12). Oni wrócili do swojej ojczyzny już nie sami, ale w świetle Bożej obecności, która wiedzie ku życiu wiecznemu

3. Doceńmy Bożą bliskość

Radujemy się, że: Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas (J 1,14), ale wiemy, że zaraz Ewangelista dodaje: Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli! (J 1, 11). Potrzeba nam pokory mędrców i pasterzy, którzy nie wybierali Bogu dróg zbawienia, ale na te drogi chętnie weszli. Mamy wielką szansę, aby zaprosić Dziecię i Jego Matkę Maryję do naszych serc i naszych domów. Nie musimy wracać do Betlejem, gdzie zamknięto serca i drzwi domów, nie chcemy być więźniami własnego egoizmu i grzechu. Boże Narodzenie to czas niezwykły i naprawdę święty. Bądźmy zadziwieni tajemnicą przyjścia Boga do naszego świata; nie pozwólmy, aby nasze serce pozostało twarde, nieczułe i zimne. Przecież Święta Narodzenia Pańskiego są jednymi z piękniejszych. Zobaczmy jak piękne jest nowe życie; jak ważne jest macierzyństwo i ojcostwo; przekonajmy się, jak bardzo pragniemy szczęścia i pokoju w rodzinie. Już od dzisiaj możemy być zwiastunami obecności Jezusa w naszym domu!

4. Usłyszeć słowo życia

Ujrzały wszystkie krańce ziemi zbawienie Boga naszego (Ps 98, 3), ogłasza nam psalmista. Wiemy, że Bóg przemówił do człowieka przez Syna (por. Hbr 1, 2), a my możemy usłyszeć słowo życia i za nim podążać w czystości i radości serca. Obyśmy pozwolili Jezusowi dotknąć nas odwagą miłości. Tyle słów wypowiadamy do siebie na co dzień i od święta. A św. Jan Ewangelista mówi, że Bóg też przemawia do człowieka przez Słowo, które stało się Ciałem i zamieszkało wśród nas (J 1, 14). Usłyszmy dzisiaj: Dziecię nam się narodziło (Iz 9, 5). Zaprośmy Jezusa i Jego Matkę, aby doznać prawdziwej radości życia.

Drodzy Siostry i Bracia,

Boże Narodzenie wyzwala uczucia pamięci i życzeń. Życzę więc, abyście przychodząc do Waszych kościołów cieszyli się ze spotkania z Jezusem, abyście umacniali się wspólną modlitwą i wzajemną życzliwością. Niech Nowonarodzony Pan czyni cuda miłości w Waszym życiu. Przychodźcie w każdą niedzielę oddać pokłon przychodzącemu Jezusowi i otwierajcie przed Nim serce. Przecież śpiewamy: … ten Jezus, z nieba dany, weźmie nas między niebiany, tylko Go z całego serca miłujmy.
Na czas przeżywania tajemnic Bożego Narodzenia i odkrywania miłości do Jezusa przez cały nadchodzący rok 2018, przyjmijcie dar pasterskiego błogosławieństwa: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego

+ Andrzej F. Dziuba