Relacja Końcowa Synodu Biskupów Dla Ojca Świętego Franciszka

18 GRUDNIA 2015
admin

Relacja końcowa Synodu Biskupów dla Ojca Świętego Franciszka z 24 października 2015 roku jest efektem trzytygodniowej pracy biskupów, małżeństw i ekspertów z całego świata. Co do statusu dokumentu, to należy podkreślić, że nie są to podjęte decyzje, a jedynie propozycje z których Papież z zupełną swobodą może, ale nie musi, skorzystać w taki sposób i w takiej mierze, jak to sam uzna za słuszne. Zgodnie z prawem kanonicznym celem Synodu Biskupów jest nieść Papieżowi „pomoc swoją radą” (Kodeks Prawa Kanonicznego, kanon 342) w przedstawionych mu sprawach, „nie zaś ich rozstrzyganie i wydawanie dekretów” (KPK, kan.343).

Info za: episkopat.pl