List dziękczynny Biskupa Łowickiego do Przełożonej Generalnej za wieloletnią posługę Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej na rzecz śp. Biskupa Seniora Alojzego Orszulika

15 MARCA 2019
ks. Kamil Goc

Przewielebna Matko,

Z całego serca dziękuję za dar osoby Czcigodnej Siostry Fidencji, którą w naszej diecezji od 1992 roku Dobry Bóg postawił na drodze życia śp. Księdza Biskupa Seniora Alojzego Orszulika. Dziękuję za Jej długoletnią opiekę nad Pierwszym Biskupem Łowickim aż do ostatnich chwil Jego życia. Pięknie zapisała się także posługa s. Reginy.

Pragnę także na ręce Przewielebnej Matki przekazać słowa wdzięczności dla wszystkich Drogich Sióstr, które na przestrzeni tych lat spełniały posługę w Domu Biskupa Łowickiego, a później w Domu Biskupa Łowickiego Seniora. To piękne świadectwo oparte na charyzmacie bł. Edmunda Bojanowskiego.

Jako wyraz wdzięczności i znak pamięci przekazuję do kaplicy Domu Prowincjalnego w Warszawie kielich, patenę oraz dzwoneczek.

Z wdzięczną pamięcią o wyświadczonym dobru, prośbą o modlitwę za śp. Księdza Biskupa Seniora, z serca błogosławię: w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

+ ANDRZEJ FRANCISZEK DZIUBA