List Pasterski Biskupa Łowickiego na Boże Narodzenie i Nowy Rok 2009

15 GRUDNIA 2008
admin
Łowicz, dnia 8 grudnia 2008 r.

L. dz. 3643/2008

Biskup Łowicki na Boże Narodzenie i Nowy Rok 2009

 

Macierzyństwo i ojcostwo

Czcigodni Bracia Kapłani,
Drodzy Siostry i Bracia,

    ?Bóg się rodzi, moc truchleje” śpiewamy dzisiaj w kolędzie, przyjmując z radością i nadzieją Nowonarodzonego. Jesteśmy świadkami prawdy, że Bóg stał się Człowiekiem, oto Maryja ?porodziła swego syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie” (Łk 2,6-7). Patrzymy na początek ?Ewangelii życia”, która odkrywa wielkie znaczenie powołania do macierzyństwa i ojcostwa. W Boże Narodzenie patrzymy na żyjącego Boga, który pragnie samym sobą dzielić się z nami.

 

I.    Odpowiedzialne macierzyństwo
Patrzymy dzisiaj na Maryję – Matka naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Ona jest wzorem dla kobiet powołanych do macierzyństwa. Macierzyństwo jest powołaniem kobiety, która powinna odpowiedzieć na nie świadomie i dojrzale. -To Maryja dała przykład odpowiedzialnego macierzyństwa. Zauważyć to możemy już w scenie Zwiastowania, kiedy przyjmuje wolę Bożą. Mimo niepewności i wielu znaków zapytania przyjęła wezwanie do Boskiego macierzyństwa. Od tego momentu jest świadoma, że pod swoim sercem nosi Dzieciątko, które niebawem ma się narodzić. Dba o to, żeby przez swoje zachowanie i decyzje, jakie podejmuje nie sprzeciwić się Bogu, urodzić dziecko, a później je wychować. Po urodzeniu troszczy się o Jezusa, jak o najważniejszy skarb, który posiada. Życie Maryi pokazuje jak bardzo kocha swojego Syna. Swoją postawą pełną miłości i troskliwości jest największym przykładem dla matek całego świata.

 

II.    Zaangażowane ojcostwo
Boże Narodzenie jest momentem odpowiedzialnego spojrzenia na ojcostwo. Miłość ojcowska, która ukazuje się w rodzinie pomaga budować ścisłe związki między najbliższymi powinna być silna i obdarowująca. Pokrewieństwo fizyczne wymaga odpowiedzialności i zaangażowania, a także troski o rozwój duchowy i intelektualny dziecka. Mężczyzna, ukazując i przeżywając na ziemi ojcostwo samego Boga, powołany jest do zabezpieczenia równowagi rozwoju wszystkim członkom rodziny. Spełnia to zadanie przez wielkoduszną odpowiedzialność za życie poczęte pod sercem matki i oczekiwanie na narodzenie dziecka, przez troskliwe i odpowiedzialne pełnienie obowiązku wychowania, dzielonego ze współmałżonką, przez pracę, która nigdy nie rozbija rodziny, ale utwierdza ją w spójni i stałości, przez dawanie świadectwa dojrzałego życia chrześcijańskiego, które skutecznie wprowadza dzieci w życie Kościoła.

 

III.    Wspólne rodzicielstwo
Bóg zamierzył w dziele zbawienia współpracę. To rodzicielstwo stwarza szczególną okazję do współistnienia i współdziałania. Wzajemne relacje matki i ojca budują rodzinę, w której każdy z jej członków ma do spełnienia określone zadania. Te relacje wymagają odpowiedzialności i zaangażowania. W macierzyństwie kobiety, złączonym z ojcostwem mężczyzny, odzwierciedla się ta odwieczna tajemnica rodzenia, która jest w Bogu Trójjedynym (por. Ef 3,14-15). To ludzkie rodzicielstwo jest wspólne mężczyźnie i kobiecie. Obydwoje są rodzicami swojego dziecka, które jest darem dla kobiety i dla jej męża. Oni nie rywalizują, ale współdziałają dzieląc się wielkodusznie swym życiem.

 

    Drodzy Siostry i Bracia
Przyjmijmy z miłością prawdę, że ?narodził się nam Zbawiciel, czyli Mesjasz – Pan” (Łk 2,10). Dotknijmy sercem Betlejem z Dziecięciem w żłobie. Niech Ono będzie radością przeżywanych Świąt. Niech Ono pomoże odkryć skarb daru bycia rodziną i w rodzinie. W tych dniach możemy się przekonać, że Boże Narodzenie jest ?niepowtarzalne”, że skarb życia i czasu jest teraz w naszych rękach, przyjmijmy go i pomnóżmy ku Bożej chwale.
Na radość spotkania z Bogiem i człowiekiem z serca błogosławię: W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

+ Andrzej F. Dziuba
Biskup Łowicki

Podobne